IDarte learning together

Sarbide Probaren Egitura

Diseinuko Graduetan sarbide probaren egitura

1- IDATZIZKO ARIKETA ( A + B )

A ZATIA

 • Diseinuari edo/eta arteari buruzko idazki labur batzuk emando dira, izangaiek haiei buruzko iruzkin laburrak egin ditzaten

B ZATIA

 • Gai bat edo batzuk emango dira arlo hauekin harremandutak: ikusentzutezko kultura, kultura kontsumoa, hezkuntza eta/edo diseinua. Izangaiek 10 bat lerrotan iriuzkin eta argudiatu beharko dituzte.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 • Maila narratibo-deskribatzailea (%40)
 • Kontezptualizatzeko, argudiatzeko eta laburtzeko gaitasuna (%40)
 • Idazmena (%20)

2- ESPAZIO IKUSKERA ETA ERAIKUNTZA ( A + B )

A ZATIA

 • Test erako proba, espazio eraikuntzari, garapenei, hedapenei, bolumetriei eta ikuspegiei buruzkoa.

B ZATIA

 • Marrazketa teknikoko proba bat.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 • Espazio ikuskera (%40)
 • Definizioaren ulermena eta eraikuntza formala (%40)
 • Aurkezpena, ordena, garbitasuna eta errotulazioa (%20)

3- ERREPRESENTAZIOA

 • Objektu eta bolumen jakin batzuk emanda, hautagaiek konposizio espazial bat sortuko dute. Helburua da jatorrizko konposizioa ezagutzen ez duen norbait gai izatea errepresentaziotik abiatuta hura birsortzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 • Objektuen konposizioa, ordena, egitura eta kokapena (%30)
 • Espazio ikuskera eta formaren ulermena (%30)
 • Aukeratutako errepresentazio deskribatzailearen koherentzia (%20)
 • Aurkezpena eta garbitasuna (%20)

4- ERRONKA SORTZAILE SUBJEKTIBOA

 • Emandako material batetik abiatuta (testua, bideoa, musika), elementu batzuk eduki beharko dituen sormen-erronka bat proposatzen da. Elementu horiek ere eman egingo dira.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 • Sormena, kontzeptualizatzeko gaitasuna, konposizio sintetiko eta koherenteen barruan sartuta dauden esanahiak sortzeko gaitasun sinbolikoa (%40)
 • Ikusizko informazioaren konposizioa, orden eta hierarkia (%40)
 • Egikera eta akaberak (%20)


Arte plastikoetako eta Diseinuko GMHZ-ak LOE sarbide probaren egitura

Proba bakarra dago familia hauentzako: Komunikazio Grafiko eta Ikusentzutezkoa, Arte Bitxigintza eta Barne Diseinua

 • ANIMAZIOA
 • ARGAZKILARITZA
 • ILUSTRAZIOA
 • BITXIGINTZA
 • PUBLIZITATE GRAFIKA
 • PROIEKTU ETA OBRA ZUZENDARITZA

1- GAI BATEN PROPOSAMENA

Gai bat emango da: hitz bat, nanoipuin bat edo konposaketarako iradokitzailea den testu bat.

2- LAN GARAIA. TEKNIKA AUKERA LIBREA

 • Eskuzko teknika: marrazkia teknika lehor edo hezeekin edo/eta collage-a.
 • Teknika digitala: irudi eta/edo collage digitala
 • Argazki-rallya: inguruan argazkiak egitea 2 orduz

NORBERAK EKARRI BEHARREKO MATERIALA ERABILIKO DEN TEKNIKAREN ARABERA

 • Eskuzko teknika: teknika lehor eta hezeetarako materialak, artaziak, barra-kola eta kuterra.
 • Teknika digitala: marrazteko gailuak eta softwarea
 • Argazki rallya: argazkiak ateratzen dituen gailu bat (argazki kamera, mugikorra, tableta…), ordenagailu eramangarri bat gero argazkiak ikusteko eta/edo editatzeko eta behar diren konexio kable guztiak.

EMANDAKO MATERIALA

 • Papera
 • Collage-a egiteko material grafikoa

3- ENTREGATU BEHARREKO MATERIALA AUKERATZEA ETA AKABERA

Azken proposamenak aukeratu eta landu, 1etik 6ra aukeratutako teknikaren arabera

ENTREGA EUSKARRIAK

 • Eskuzko teknikak: emandako formatuko papera
 • Teknika digitalak: argazki rallya, JPEG
 • Irudi digitalak, PDF
 • Bozetuak entregatuko dira, dokumentazio gehigarri gisa

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 • Narratzeko gaitasuna, storytelling-a (3 puntu)
 • Sormena eta autonomia (3 puntu)
 • Egikera eta akabera (puntu bat)

4- DESKRIBAPEN ETA JUSTIFIKAZIO TESTUA

Proposamena aukeraketa, garapena eta justifikazioa deskribatuko eta argudiatuko da 10 lerrotan

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 • Maila narratibo-deskribatzailea (puntu bat)
 • Argudiatzeko gaitasuna (puntu bat)
 • Laburtzeko gaitasuna (puntu bat)