IDarte learning together

Sarbide frogaren egitura

Diseinuko Graduetan sarbide probaren egitura

1. IDATZIZKO ARIKETA (A+B)

A. ZATIA:

Diseinuari edota arteari buruzko idazki labur batzuk emando dira, hautagaiek haiei buruzko iruzkin laburrak egin ditzaten.

B. ZATIA:

Gai bat edo batzuk emango dira arlo hauekin harremandutak: ikusentzutezko kultura, kultura kontsumoa, hezkuntza edota diseinua. Izangaiek 10 bat lerrotan iruzkin batean argudiatu beharko dituzte.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 • – Maila narratibo-deskribatzailea (%40).
 • – Kontezptualizatzeko, argudiatzeko eta laburtzeko gaitasuna (%40).
 • – Idazmena (%20).

2. ESPAZIO IKUSKERA ETA ERAIKUNTZA (A+B)

A. ZATIA:

Test erako proba, espazio eraikuntzari, garapenei, hedapenei, bolumetriei eta ikuspegiei buruzkoa.

B. ZATIA:

Marrazketa teknikoko proba bat.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 • – Espazio ikuskera (%40).
 • – Definizioaren ulermena eta eraikuntza formala (%40).
 • – Aurkezpena, ordena, garbitasuna eta errotulazioa (%20).

3. ERREPRESENTAZIOA

Objektu eta bolumen jakin batzuk emanda, hautagaiek konposizio espazial bat sortuko dute. Helburua da jatorrizko konposizioa ezagutzen ez duen norbait gai izatea errepresentaziotik abiatuta hura birsortzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 • – Objektuen konposizioa, ordena, egitura eta kokapena (%30).
 • – Espazio ikuskera eta formaren ulermena (%30).
 • – Aukeratutako errepresentazio deskribatzailearen koherentzia (%20).
 • – Aurkezpena eta garbitasuna (%20).

4. ERRONKA SORTZAILE SUBJEKTIBOA

Emandako material batetik abiatuta (testua, bideoa, musika), elementu batzuk eduki beharko dituen sormen-erronka bat proposatzen da. Elementu horiek ere eman egingo dira.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 • – Sormena, kontzeptualizatzeko gaitasuna, konposizio sintetiko eta koherenteen barruan sartuta dauden esanahiak sortzeko gaitasun sinbolikoa (%40).
 • – Ikusizko informazioaren konposizioa, orden eta hierarkia (%40).
 • – Egikera eta akaberak (%20).


Arte Plastikoetako eta Diseinuko GMHZ-ak LOE sarbide probaren egitura

Proba bakarra dago familia hauentzako: Komunikazio Grafiko eta Ikusentzutezkoa, Arte Bitxigintza eta Barne Diseinua.

 • ANIMAZIOA
 • ARGAZKILARITZA
 • ILUSTRAZIOA
 • BITXIGINTZA
 • PUBLIZITATE GRAFIKA
 • PROIEKTU ETA OBRA ZUZENDARITZA

1. GAI BATEN PROPOSAMENA

Gai bat emango da: hitz bat, nanoipuin bat edo konposaketarako iradokitzailea den testu bat.

2. LAN GARAIA, TEKNIKA AUKERA LIBREA

 • – Eskuzko teknika: marrazkia teknika lehor edo hezeekin edo/eta collage-a.
 • – Teknika digitala: irudi eta/edo collage digitala
 • – Argazki-rallya: inguruan argazkiak egitea 2 orduz

2.1. NORBERAK EKARRI BEHARREKO MATERIALA ERABILIKO DEN TEKNIKAREN ARABERA

 • – Eskuzko teknika: teknika lehor eta hezeetarako materialak, artaziak, barra-kola eta kuterra.
 • – Teknika digitala: marrazteko gailuak eta softwarea.
 • – Argazki rallya: argazkiak ateratzen dituen gailu bat (argazki kamera, mugikorra, tableta…), ordenagailu eramangarri bat gero argazkiak ikusteko edota editatzeko eta behar diren konexio kable guztiak.

2.2. EMANDAKO MATERIALA

 • – Papera.
 • – Collage-a egiteko material grafikoa.

3. ENTREGATU BEHARREKO MATERIALA AUKERATZEA ETA AKABERA

Azken proposamenak aukeratu eta landu, 2tik 6ra aukeratutako teknikaren arabera.

3.1. ENTREGA EUSKARRIAK

 • – Eskuzko teknikak: emandako formatuko papera.
 • – Teknika digitalak: argazki rallya, JPEG.
 • – Irudi digitalak, PDF.
 • – Bozetuak entregatuko dira, dokumentazio gehigarri gisa.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 • – Narratzeko gaitasuna, storytelling-a (3 puntu).
 • – Sormena eta autonomia (3 puntu).
 • – Egikera eta akabera (puntu bat).

4. DESKRIBAPEN ETA JUSTIFIKAZIO TESTUA

Proposamena aukeraketa, garapena eta justifikazioa deskribatuko eta argudiatuko da 10 lerrotan

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 • – Maila narratibo-deskribatzailea (puntu bat).
 • – Argudiatzeko gaitasuna (puntu bat).
 • – Laburtzeko gaitasuna (puntu bat).