IDarte, La escuela Publica de diseño de Euskadi

Lan esperientzia daukat ikasi nahi dudan eremuan

Gutxienez urtebeteko lan-esperientzia izatea, eskuratu nahi den Erdi-Mailako edo Goi-Mailako Heziketa Zikloko lanbide-gaitasunekin zuzenean lotuta.

SARRERA PROBATIK SALBUESTEKO ESKA DEZAKEZU

Sarbide proban izena eman behar duzu eta, prozesu horretan bertan, lan esperientziagatiko salbuespena eskatu behar duzu.

Agiri hauek aurkeztu behar dira:

  • Langile soldatadunek:
  • 1. Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren edo afiliatutako mutualitatearen ziurtagiria. Ziurtagiri horretan datu hauek zehaztu behar dira: enpresaren izena, lan-kategoria (kotizazio taldea) eta kontratazioa-aldia.
  • 2. Lan-kontratua edo lan egin duen enpresaren ziurtagiria. Ziurtagiri horretan, datu hauek agertu beharko dira: kontratuaren iraupena, egindako jarduera eta jarduera hori egiten emandako denbora.

  • Langile autonomoek edo norberaren konturako langileek:
  • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren edo Itsasoko Gizarte Institutuaren ziurtagiria, Gizarte Segurantzan dagokion erregimen berezian alta egindako aldiena. Horrez gain, garatutako jardueraren deskribapena eta jarduera hori egin duen denbora-tartea.

  • Borondatezko langileek edo bekadunek:
  • Laguntza eman dioten erakundearen ziurtagiria. Bertan, hauek jasoko dira zehazki: zer jarduerak eta funtzio egin dituzten, zer urtetan egin dituzten eta guztira zenbat ordu eskaini dituzten.